Unsko-sanskom kantonnu potrebni centri za migrante

U Unsko-sanskom kantonu privremeno je smješteno više od 3.300 izbjeglica i migranata. Već taj broj premašuje dozvoljeni optimum kantonalnih vlasti. Kako se bliži proljeće migranata je sve više, a državne vlasti i dalje oklijevaju sa izgradnjom prihvatnog centra.