Blaževska-Evrosimoska: Makedonija ispunila strateški cilj

Ambasadori zemalja članica NATO-a u Briselu su potpisali Protokol za članstvo Makedonije u tom savezu. U protokolu se ta zemlja prvi put oslovljava novim imenom – Republika Sjeverna Makedonija. Ovim činom Makedonija postaje dio sistema i procedura NATO-a te učestvuje u radu bez prava glasa. Nakon ovoga, počinje proces ratifikacije Protokola u parlamentima svake zemlje […]