Mali broj prijava korupcije u BiH, zviždači bez zaštite

Osobe zaposlene u javnim institucijama u Bosni i Hercegovini koje odluče prijaviti korupciju u instituciji u kojoj rade status zaštićenog uzbunjivača mogu dobiti samo ako su zaposlene u jednoj od 75 institucija na državnom nivou. Državni zakon ne štiti uzbunjivače na nižim nivoima vlasti, a Federacija takav zakon nema. Nevladin sektor smatra da i zbog toga […]