Bez poreza na prihod u Svetoj Nedelji

Lokalna vlast u Svetoj Nedelji, gradiću nedaleko od Zagreba, smanjila je stopu poreza na prihoda sa šest na nula posto i tako postala jedna od 30-ak jedinica lokalne samouprave koje ne ubiru taj namet. Osim toga, ukinuli su i porez na potrošnju u ugostiteljstvu i plaćanje komunalne naknade za hotele, apartmane i kampove – sve […]