Najavljene nove mjere štednje u Argentini

Ministar ekonomskih poslova Argentine sastat će se sa predstavnikom MMF kako bi ubrzao isplatu 50 miliona dolara kredita. U međuvremenu, u Buenos Airesu protestovale su hiljade građana. Protive se uvođenju vanrednih mjera. Predsjednik Mauricio Macrio gotovo je prepolovio broj ministarstava u vladi, najavljujući i uvođenje novih mjera štednje. Iz Buenos Airesa izvještaj Terese Bo.

Ministar ekonomskih poslova Argentine sastat će se sa predstavnikom MMF kako bi ubrzao isplatu 50 miliona dolara kredita. U međuvremenu, u Buenos Airesu protestovale su hiljade građana. Protive se uvođenju vanrednih mjera. Predsjednik Mauricio Macrio gotovo je prepolovio broj ministarstava u vladi, najavljujući i uvođenje novih mjera štednje. Iz Buenos Airesa izvještaj Terese Bo.