Lučić: Majke protiv zakona o podršci porodica sa djecom

Nekoliko stotina građana protestovalo je u Beogradu nezadovoljno novim zakonom o finansijskoj potpori porodicama s djecom. Protest je organizovan putem društvenih mreža, a inicijativu su pokrenule trudnice i majke koje nisu zadovoljne načinom obračuna naknade tokom porodiljskog odsustva. Traže izmjenu odredbe koja kaže da žena mora raditi 18 mjeseci prije otvaranja porodiljskog odsustva, kako bi imala […]