Aktivisti upozoravaju na prekomjernu sječu šuma u Hrvatskoj

Aktivisti iz različitih dijelova Hrvatske okupili su se u Zagrebu kako bi pripremili hrvatsku prijavu Evropskoj komisiji. Upozoravaju da Hrvatske šume provode prekomjernu sječu šuma i ugrožavaju staništa zaštićena ekološkom mrežom “Natura 2000”. U tom državnom poduzeću tvrde da oni šume koje umiru – obnavljaju. O čemu je riječ, provjerila je Nikolina Zavišić.  

Aktivisti iz različitih dijelova Hrvatske okupili su se u Zagrebu kako bi pripremili hrvatsku prijavu Evropskoj komisiji. Upozoravaju da Hrvatske šume provode prekomjernu sječu šuma i ugrožavaju staništa zaštićena ekološkom mrežom “Natura 2000”. U tom državnom poduzeću tvrde da oni šume koje umiru – obnavljaju. O čemu je riječ, provjerila je Nikolina Zavišić.