Kuće od palminog lišća popularne u Omanu

U prošlosti, većina kuća u Zaljevu građena je od palminih grana. Sa tehnološkim napretkom takva vrsta gradnje gotovo je u potpunosti iščezla. No, to nije spriječilo grupu mladih iz Omana da nastave tradiciju takve gradnje. Tvrde da je to i dobar izvor prihoda.

U prošlosti, većina kuća u Zaljevu građena je od palminih grana. Sa tehnološkim napretkom takva vrsta gradnje gotovo je u potpunosti iščezla. No, to nije spriječilo grupu mladih iz Omana da nastave tradiciju takve gradnje. Tvrde da je to i dobar izvor prihoda.