Pribinja: Roditelji ubijenih nezadovoljni odugovlačenjem u predmetu protiv Sefića

Pred Kantonalnim sudom u Sarajevu završen je glavni pretres u predmetu “Sefić i drugi”, a iznošenje završnih riječi je odgođeno nakon što je tužilaštvo zatražilo dodatno vrijeme za pripremu.  Još detalja sa suđenja Sanjinu Sefiću ima Arduana Pribinja.