Žene izradom rukotvorina do sigurne zarade

Tek je jedna od četiri žene u ruralnim područjima u Srbiji plaćena za posao koji obavlja, prema analizi Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Takva statistika potaknula je organizaciju “Etno mreža” da, uz saradnju s NALED-om, pokrene niz projekata kojima će omogućiti ženama da kroz već stečene vještine, ostvare zaradu. Priča Natalije Lučić.

Tek je jedna od četiri žene u ruralnim područjima u Srbiji plaćena za posao koji obavlja, prema analizi Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj.
Takva statistika potaknula je organizaciju “Etno mreža” da, uz saradnju s NALED-om, pokrene niz projekata kojima će omogućiti ženama da kroz već stečene vještine, ostvare zaradu.

Priča Natalije Lučić.