NSRS odbacila Izvještaj komisije o Srebrenici iz 2004.

Poslanici NSRS usvojili su zaključke kojim se odbacuje Izvještaj komisije o Srebrenici iz 2004. godine. U tom izvještaju se, između ostalog, navodi da je više od 7.000 Bošnjaka nestalo na području Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine. Navode se i detalji strijeljanja više stotina Bošnjaka sa opisima i lokacijama. U današnjim skupštinskim zaključcima […]

Poslanici NSRS usvojili su zaključke kojim se odbacuje Izvještaj komisije o Srebrenici iz 2004. godine. U tom izvještaju se, između ostalog, navodi da je više od 7.000 Bošnjaka nestalo na području Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine. Navode se i detalji strijeljanja više stotina Bošnjaka sa opisima i lokacijama. U današnjim skupštinskim zaključcima navodi se da treba uključiti i zločine nad Srbima u tom području.