Neizvjesna izgradnja prihvatnih centara u BiH

Izbjeglička kriza u BiH ne jenjava. U prosjeku, put izbjeglica i boravak u toj zemlji traju 48 dana. Najveći teret podnosi Unsko-sanski kanton, jer je geografski najbliži šengenskoj zoni u Sloveniji. Iako iz Vijeća ministara BiH najavljuju izgradnju dva prihvatna centra na zapadu Bosne, upitna je saglasnost lokalnih vlasti.

Izbjeglička kriza u BiH ne jenjava. U prosjeku, put izbjeglica i boravak u toj zemlji traju 48 dana. Najveći teret podnosi Unsko-sanski kanton, jer je geografski najbliži šengenskoj zoni u Sloveniji. Iako iz Vijeća ministara BiH najavljuju izgradnju dva prihvatna centra na zapadu Bosne, upitna je saglasnost lokalnih vlasti.