Rohinjama u Bangladešu prijete klizišta i poplave

U kampovima u Bangladešu smješteno je gotovo milion Rohinja izbjeglih iz Mijanmara. Vlada Bangladeša apeluje na pomoć u zbrinjavanju onih čija su skloništa u opasnosti od klizišta i poplava tokom sezone monsuna.   

U kampovima u Bangladešu smješteno je gotovo milion Rohinja izbjeglih iz Mijanmara.
Vlada Bangladeša apeluje na pomoć u zbrinjavanju onih čija su skloništa u opasnosti od klizišta i poplava tokom sezone monsuna.