Albanija i Crna Gora neće graditi ograde ni kampove za migrante

Crna Gora i Albanija na međusobnoj granici ne namjeravaju postavljati ogradu zbog povećanog priljeva izbjeglica i migranata. Vlade tih dviju država, na zajedničkoj sjednici u Skadru, usaglasile su se i da neće graditi ni prihvatne kampove. U obje države, kako je istaknuto, povećan je priljev migranata, ali te brojke nisu alarmantne da bi se obraćali […]

Crna Gora i Albanija na međusobnoj granici ne namjeravaju postavljati ogradu zbog povećanog priljeva izbjeglica i migranata. Vlade tih dviju država, na zajedničkoj sjednici u Skadru, usaglasile su se i da neće graditi ni prihvatne kampove. U obje države, kako je istaknuto, povećan je priljev migranata, ali te brojke nisu alarmantne da bi se obraćali Evropskoj uniji za pomoć.