Novi val izbjeglica koje bježe iz Kameruna

Humanitarni radnici u južnoj Nigeriji bore se s novim valom izbjeglica koje bježe iz Kameruna. Borbe su počele u oktobru, kada su separatisti proglasili nezavisnu državu na jugu, koju su nazvali Ambazonija. Od tada hiljade izbjeglica prelaze granicu.  

Humanitarni radnici u južnoj Nigeriji bore se s novim valom izbjeglica koje bježe iz Kameruna. Borbe su počele u oktobru, kada su separatisti proglasili nezavisnu državu na jugu, koju su nazvali Ambazonija. Od tada hiljade izbjeglica prelaze granicu.