Izbjeglice u Beogradu odbijaju napustiti stanove

Komesarijat za izbjeglice Srbije naložio je prinudno iseljenje dvadesetak izbjeglica koje žive u stanovima u Ustaničkoj ulici u Beogradu. U njih bi se trebale useliti izbjegličke porodice koje su te stanove dobile na konkursu, ali sadašnji stanari ne žele ih napustiti dok im Komesarijat ne pronađe adekvatan smještaj.

Komesarijat za izbjeglice Srbije naložio je prinudno iseljenje dvadesetak izbjeglica koje žive u stanovima u Ustaničkoj ulici u Beogradu. U njih bi se trebale useliti izbjegličke porodice koje su te stanove dobile na konkursu, ali sadašnji stanari ne žele ih napustiti dok im Komesarijat ne pronađe adekvatan smještaj.