Skupština Srbije raspravlja o novom Zakonu o presađivanju organa

U Skupštini Srbije raspravlja se o novom Zakonu o presađivanju organa. Novina je da svaki građanin može da bude davalac organa ako se tome ne usprotivi tokom života, ili se tome ne usprotive članovi porodice. Srbija je po broju donora na začelju Evrope.