Prvi hospis centar u Srbiji, zbrinjavanje oboljelih od karcinoma

U Beogradu su počeli radovi na adaptaciji objekta koji će biti prvi Dnevni hospis centar u Srbiji. Ta institucija namijenjena je zbrinjavanju pacijenata sa malignim bolestima u progresivnom, uznapredovalom stadiju za koji je prognoza ograničena. Dok čekaju na takvu vrstu pomoći, pacijentima je na raspolaganju BEL Hospis, dobrotvorna specijalizovana organizacija, čiji tim volontera u kućnim […]