Hoće li poreska reforma u FBiH biti neutralna

Vlada Federacije BiH u parlamentarnu proceduru poslala je zakon o doprinosima i zakon o porezu na dohodak. Njihova suština je – oporezivanje dosad neoporezovanih primanja radnika, te uvođenje dvije stope poreza na dohodak. Prema riječima federalne ministrice finansija, oni bi trebalo da imaju neutralan efekat. Poslodavci sa druge strane tvrde, iza toga se krije nešto […]