Pribinja o zaključcima zasjedanja PIC-a

Politički direktori Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini od političkih stranaka u zemlji traže hitnu izmjenu Izbornog zakona u skladu sa presudom državnog Ustavnog suda. Provedba odluke Ustavnog suda potrebna je kako bi se nesmetano mogli implementirati rezultati opštih izbora u oktobru. Od političara zahtijevaju i da se suzdrže od nacionalističke retorike koja […]