Da li promjene Zakona o obrtu pomažu ili odmažu zanatlijama u FBiH

Resorno Ministarstvo predstavlja novi zakon kao priliku za unapređenje djelatnosti zanatlija.