Slovenija: Matej Tonin predsjednik Državnog zbora

Tri sedmice nakon parlamentarnih izbora, Slovenija ima novi saziv parlamenta i predsjednika Državnog zbora iz Demokršćanske stranke. Partija ima sedmoro poslanika sa kojima sve strane, u ovom trenutku, žele da koaliraju. Izvještava Marina Barukčić.

Tri sedmice nakon parlamentarnih izbora, Slovenija ima novi saziv parlamenta i predsjednika Državnog zbora iz Demokršćanske stranke. Partija ima sedmoro poslanika sa kojima sve strane, u ovom trenutku, žele da koaliraju. Izvještava Marina Barukčić.