Maličbegović o zamrzavanju štrajka ljekara i stomatologa u TK

Odluka o otkazima i štrajku ljekara okupljenih oko Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu zamrzava se do daljnjeg. To je rezultat pregovora Sindikata i Vlade, održanih u pauzama vanredne sjednice Skupštine kantona. Zauzvrat će reprezentativnost i pravo na samostalno predstavljanje u kontaktima sa Vladom ovaj kantonalni sindikat crpiti preko istoimenog sindikata na […]

Odluka o otkazima i štrajku ljekara okupljenih oko Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu zamrzava se do daljnjeg. To je rezultat pregovora Sindikata i Vlade, održanih u pauzama vanredne sjednice Skupštine kantona. Zauzvrat će reprezentativnost i pravo na samostalno predstavljanje u kontaktima sa Vladom ovaj kantonalni sindikat crpiti preko istoimenog sindikata na entitetskom – federalnom nivou. Prema dogovoru, predsjednik federalnog sindikata biće potpisnik svih akata koji se odnose na kolektivni ugovor i radno zakonodavstvo. U međuvremenu, federalne vlasti će, kako se očekuje, izmijeniti odredbe Zakona o radu po kojima ovaj sindikat zbog manjeg broja članova ne može da bude reprezentativan.

Vanrednu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona prati Nadina Maličbegović.