Francuska policija optužena za kršenje prava migranata

Francuska policija optužena je za kršenje prava migranata koji iz Italije pokušavaju da pređu u ovu državu. Međunarodne humanitarne organizacije i aktivisti tvrde da je pritvaranje izbjeglica redovna pojava, kao i da se prava djece izbjeglica redovno zanemaruju. S druge strane, policija te navode negira i tvrdi da samo pokušava da zaustavi ilegalnu imigraciju.

Francuska policija optužena je za kršenje prava migranata koji iz Italije pokušavaju da pređu u ovu državu. Međunarodne humanitarne organizacije i aktivisti tvrde da je pritvaranje izbjeglica redovna pojava, kao i da se prava djece izbjeglica redovno zanemaruju. S druge strane, policija te navode negira i tvrdi da samo pokušava da zaustavi ilegalnu imigraciju.