Vlada Hrvatske pripremila Zakon o otpisu dugova

Hrvatska je krajem marta evidentirala 326 hiljada građana na čijim računima je blokirano više od 5,5 milijardi eura uz gotovo 3 milijarde eura kamata. Da bi riješila problem i olakšala položaj blokiranih, Vlada je pripremila Zakon o otpisu dugova, Zakon o zapljeni i Zakon o stečaju potrošača. Otpis dugova je jednokratna mjera, dok bi druga […]

Hrvatska je krajem marta evidentirala 326 hiljada građana na čijim računima je blokirano više od 5,5 milijardi eura uz gotovo 3 milijarde eura kamata.

Da bi riješila problem i olakšala položaj blokiranih, Vlada je pripremila Zakon o otpisu dugova, Zakon o zapljeni i Zakon o stečaju potrošača. Otpis dugova je jednokratna mjera, dok bi druga dva zakona trebalo da trajno urede dužnička pitanja. Izvještava Josip Šarić.