Trumpova politika razdvaja porodice koje godinama žive u SAD-u

Posljednjih dana u fokusu svjetske javnosti je američka politika razdvajanja djece od roditelja migranata koji su ilegalno prešli granicu u potrazi za azilom. Ali politika Trumpove administracije nulte tolerancije prema njima dovela je do razdvajanja i onih porodica koje već godinanama žive u SAD-u. Ovo je priča o jednoj takvoj porodici.    

Posljednjih dana u fokusu svjetske javnosti je američka politika razdvajanja djece od roditelja migranata koji su ilegalno prešli granicu u potrazi za azilom.
Ali politika Trumpove administracije nulte tolerancije prema njima dovela je do razdvajanja i onih porodica koje već godinanama žive u SAD-u.
Ovo je priča o jednoj takvoj porodici.