Pribinja: S porastom broja migranata rastu političke tenzije u BiH

Teret izbjegličke krize trenutno najviše osjeti Unsko-sanski kanton, u kojem prema procjeni državnih službi, trenutno boravi između 1.600 i 1.800 migranata i izbjeglica. O posljednjim brojevima i načinu na koji se zemlja suočava s migrantskom krizom izvještava Arduana Pribinja. 

Teret izbjegličke krize trenutno najviše osjeti Unsko-sanski kanton, u kojem prema procjeni državnih službi, trenutno boravi između 1.600 i 1.800 migranata i izbjeglica.
O posljednjim brojevima i načinu na koji se zemlja suočava s migrantskom krizom izvještava Arduana Pribinja.