Nova dva objekta za smještaj migranata i izbjeglica u BiH

U Bosnu i Hercegovinu pristižu novi migranti i izbjeglice, a zemlja oprema dodatna dva objekta za njihovo zbrinjavanje. Državni ministar bezbjednosti poručuje da ubuduće neće biti dozvoljen njihov boravak na otvorenom.

U Bosnu i Hercegovinu pristižu novi migranti i izbjeglice, a zemlja oprema dodatna dva objekta za njihovo zbrinjavanje. Državni ministar bezbjednosti poručuje da ubuduće neće biti dozvoljen njihov boravak na otvorenom.