Kazna za Toplane zbog nezakonite naplate grijanja

Konkurencijsko Vijeće BiH oslobodilo je bivše korisnike centralnog grijanja u Sarajevu plaćanja fiksne naknade – koju su plaćali jer su ih grijale vertikalne cijevi grijanja koje prolaze kroz njihove stanove. Vijeće je utvrdilo da su sarajevske Toplane zloupotrijebile svoj položaj, te su ih kaznili sa 27.000 eura. Toplane su najavile žalbu Sudu BiH. Naplaćujući fiksni […]

Konkurencijsko Vijeće BiH oslobodilo je bivše korisnike centralnog grijanja u Sarajevu plaćanja fiksne naknade – koju su plaćali jer su ih grijale vertikalne cijevi grijanja koje prolaze kroz njihove stanove. Vijeće je utvrdilo da su sarajevske Toplane zloupotrijebile svoj položaj, te su ih kaznili sa 27.000 eura.
Toplane su najavile žalbu Sudu BiH.
Naplaćujući fiksni iznos od bivših korisnika, sarajevske toplane su svake godine prihodavale pola miliona eura.