Pelješki most i Šengen strateški ciljevi Hrvatske

Kako očuvati unutrašnju sigurnost, a zaštititi vanjske granice Evropske unije, glavna je tema konferencije održane u Dubrovniku. Poručeno je da terorističke prijetnje ugrožavaju prostor Šengena, a da je ulazak Hrvatske u zonu slobodnog kretanja sigurnosni interes cijele Unije.

Kako očuvati unutrašnju sigurnost, a zaštititi vanjske granice Evropske unije, glavna je tema konferencije održane u Dubrovniku. Poručeno je da terorističke prijetnje ugrožavaju prostor Šengena, a da je ulazak Hrvatske u zonu slobodnog kretanja sigurnosni interes cijele Unije.