Van Der Auweraert o migrantskoj krizi u BiH

Skupština Kantona Sarajevo raspravljala je o prilivu izbjeglica i migranata u taj grad. Predstavnici MUP-a tvrde da je sigurnosna situacija pod kontrolom, ali kako prijeti humanitarna kriza. Najveći broj njih boravi u parku u starom dijelu grada. Peter Van Der Auweraert, šef Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini i subregionalni koordinator Međunarodne organizacije […]