Migranti u Sarajevu bez registracije i medicinske pomoći

Skupština Kantona Sarajevo raspravljala je o priljevu migranata u taj grad.  Predstavnici MUP-a tvrde da je sigurnosna situacija pod kontrolom, ali kako prijeti humanitarna kriza. Najveći broj migranata boravi u parku u starom dijelu grada.

Skupština Kantona Sarajevo raspravljala je o priljevu migranata u taj grad. 
Predstavnici MUP-a tvrde da je sigurnosna situacija pod kontrolom, ali kako prijeti humanitarna kriza.
Najveći broj migranata boravi u parku u starom dijelu grada.