Očevi u Hrvatskoj traže više vremena sa djecom nakon razvoda

Muškarci u Hrvatskoj kažu da su u jednom oni diskriminisani, kao očevi. Nakon razvoda mogu da svoju djecu da viđaju samo povremeno. Traže da se načelo ravnopravnog roditeljstva ugradi u novi Porodični zakon. To znači da će nakon brakorazvodne parnice dijete podjednako vrijeme provoditi sa ocem i majkom.