Od početka 2017. u Srbiji ubijene 44 žene

Od početka prošle godine, 44 žene ubijene su u Srbiji u porodičnom nasilju. Iako je u junu 2017. na snagu stupio Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, nevladine organizacije upozoravaju na to da neophodna komunikacija nadležnih službi u praksi nerijetko zakaže, pa se dešava da žrtve stradaju iako su se prethodno obraćale za pomoć.