Nezirović o prebacivanju izbjeglica i migranata ka Salakovcu

Izbjeglice i migranti koji su iz Sarajeva autobusima krenuli ka Prihvatnom centru u Salakovcu zaustavljeni su blizu Konjica, na pola puta, no put su nastavili nekoliko sati kasnije. U blizini Salakovca ih je dočekala policija Hercegovačko-neretvanskog kantona i određen broj pripadnika specijalnih jedinica policije. U nekoliko autobusa bilo je 300-tinjak izbjeglica i migranata, među kojima […]