Marševi, parole i sukobi s policijom obilježili Praznik rada

Radnici i sindikalci širom sveta tražili su veće plate, manje korupcije i jednaka prava za sve radnike. Parole, performansi i sukobi s policijom obilježili su proslave 1. maja.

Radnici i sindikalci širom sveta tražili su veće plate, manje korupcije i jednaka prava za sve radnike. Parole, performansi i sukobi s policijom obilježili su proslave 1. maja.