Dan žena u znaku protesta širom regije

Dan žena širom regija obilježen je protestnim šetnjama sa kojih su se čule poruke nezadovoljstva položajem žena na Balkanu. Zvanični podaci ukazuju na njihovu nedovoljnu zastupljenost u politici i diskriminaciju u drugim sferama života.