Kosanović o poplavama na jugu Srbije

Vodostaji rijeka na jugu Srbije u porastu su zbog čega je na snazi vanredna odbrana od poplava.  Na pojedinim mjestima rijeka Južna Morava se izlila i poplavila uglavnom poljoprivredno zemljište, ali i nekoliko stambenih objekata. Voda otežava i saobraćaj, a neke lokalne ceste su zatvorene. Sa više detalja javio se Zoran Kosanović.

Vodostaji rijeka na jugu Srbije u porastu su zbog čega je na snazi vanredna odbrana od poplava. 
Na pojedinim mjestima rijeka Južna Morava se izlila i poplavila uglavnom poljoprivredno zemljište, ali i nekoliko stambenih objekata.
Voda otežava i saobraćaj, a neke lokalne ceste su zatvorene.

Sa više detalja javio se Zoran Kosanović.