Sarajka nominirana za Splitski cvit

Rođena Sarajka, a Splitski cvit. Selma Katunarić kandidirana je za nagradu koja se dodjeljuje istaknutoj Splićanki za pomaganje sugrađanima, aktivizam i postignuća u svojoj sredini. Tim se priznanjem želi postići da i šira javnost dozna za takve osobe. Za Sarajku, kandidatura za nagradu Splitski cvit znači i više – da su je priznali kao svoju.