Zavišić o dvostrukim kvalitetima proizvoda u EU

Hrvatski zastupnica u Evropskom parlamentu Biljana Borzan kritikovala je hrvatsko ministarstvo ekonomije jer se nije prijavilo za konkurs za istraživanje kvaliteta proizvoda za koji je Evropska komisija osigurala novac. Više informacija ima Nikolina Zavišić.      

Hrvatski zastupnica u Evropskom parlamentu Biljana Borzan kritikovala je hrvatsko ministarstvo ekonomije jer se nije prijavilo za konkurs za istraživanje kvaliteta proizvoda za koji je Evropska komisija osigurala novac.

Više informacija ima Nikolina Zavišić.