Jovanović o kvaliteti proizvoda u Srbiji

Hrvatska zastupnica u Evropskom parlamentu Biljana Borzan kritikovala je hrvatsko ministarstvo ekonomije jer se nije prijavilo na konkurs za istraživanje kvalitete proizvoda, za koji je Evropska komisija osigurala novac.  To znači da Hrvatska neće biti među 16 zemalja u kojima će se tokom ove godine provoditi istraživanje o različitoj kvaliteti proizvoda na istočnom i zapadnom […]

Hrvatska zastupnica u Evropskom parlamentu Biljana Borzan kritikovala je hrvatsko ministarstvo ekonomije jer se nije prijavilo na konkurs za istraživanje kvalitete proizvoda, za koji je Evropska komisija osigurala novac. 
To znači da Hrvatska neće biti među 16 zemalja u kojima će se tokom ove godine provoditi istraživanje o različitoj kvaliteti proizvoda na istočnom i zapadnom evropskom tržištu, a koje bi trebalo biti temelj za promjenu zakonodavstva. Istraživanje Hrvatske agencije za hranu, koje je inicirala Biljana Borzan, pokazalo je kako postoji razlika u sastavu i kvaliteti proizvoda, ovisno o tržištu kojem su namijenjeni.

O tome, kakvo je zakonodavstvo Srbije kada je riječ o kvaliteti proizvoda, razgovarali smo sa Nikicom Jovanović, pravnom savjetnicom u Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije.