Ekosistem Antarktika ugrožen zbog izlova krila

Ekolozi upozoravaju da industrijski izlov krila malih rakolikih životinja na Antarktiku ugrožava cijeli eko-sistem te regije. One su izvor hrane za kitove, pingvine i foke. S ekspedicijom Greenpeacea koja prati izlov krila, Ankarktik je posjetio naš reporter Nick Clark.

Ekolozi upozoravaju da industrijski izlov krila malih rakolikih životinja na Antarktiku ugrožava cijeli eko-sistem te regije. One su izvor hrane za kitove, pingvine i foke. S ekspedicijom Greenpeacea koja prati izlov krila, Ankarktik je posjetio naš reporter Nick Clark.