BiH: Povratak u prijeratne domove čeka 117.000 osoba

Tokom rata u Bosni i Hercegovini, svoje domove moralo je napustiti više od dva miliona ljudi. Više od polovice protjerano je i izbjeglo u inozemstvo, ostali su raseljeni u druga područja unutar zemlje. Povratak, definisan aneksom 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, predviđao je povratak svih na svoje.  Koliko se ljudi vratilo, ko treba odrediti da je proces završen i […]