Fondacija pomaže i veteranima i osuđenim ratnim zločincima

Veteranima u FBiH, protiv kojih se na različitim sudovima vode postupci, pomaže Fondacija za pružanje pravne pomoći. Međutim, ta fondacija je na sebe preuzela i pomaganje osuđenim ratnim zločincima, što je federalnim zakonom o toj oblasti zabranjeno. Iz Fondacije kažu da im to omogućava njihov pravilnik.