Radnici ne mogu kod ljekara, poslodavci ne plaćaju doprinose

Brojni radnici u Bosni i Hercegovini godinama imaju isti problem, ne dobivaju Ustavom zajamčenu zdravstvenu zaštitu. Situaciju dodatno otežava činjenica da im se dug za neisporučenu uslugu bilježi, a na njega i zatezna kamata. Nadležni kažu kako rješenja za njih još nema, iako je prvi korak napravljen: Federalna vlada zadužila je resorno ministarstvo da prikupi […]

Brojni radnici u Bosni i Hercegovini godinama imaju isti problem, ne dobivaju Ustavom zajamčenu zdravstvenu zaštitu. Situaciju dodatno otežava činjenica da im se dug za neisporučenu uslugu bilježi, a na njega i zatezna kamata. Nadležni kažu kako rješenja za njih još nema, iako je prvi korak napravljen: Federalna vlada zadužila je resorno ministarstvo da prikupi podatke o svim dugovanjima, kako bi ih riješila jednim zakonom.