Djeca prisiljena na rat i borbu

Danas se obilježava Međunarodni dan protiv korištenja djece u ratovima. Prema podacima UN-a, u porastu je broj regrutovanih maloljetnika. U posljednje tri godine više od 2000  je uzelo oružje u ruke. Bivši vojnici koji su regrutovani kao djeca u Južnom Sudanu, dobili su priliku za normalan život.     

Danas se obilježava Međunarodni dan protiv korištenja djece u ratovima.
Prema podacima UN-a, u porastu je broj regrutovanih maloljetnika.
U posljednje tri godine više od 2000  je uzelo oružje u ruke.
Bivši vojnici koji su regrutovani kao djeca u Južnom Sudanu, dobili su priliku za normalan život.