Neiskorištene mogućnosti proizvodnje organske hrane u Srbiji

Organska hrana u Srbiji proizvodi se na 0,4 posto obradivih površina. Mogućnosti su mnogo veće, a podaci pokazuju da je od 2012. površina za tu namjenu udvostručena. Upravo zbog toga, tokom decembra, proizvođači, uz pomoć Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, organiziraju javnu kampanju „Mjesec organske hrane“ kako bi ukazali na nedovoljno razvijene kapacitete za […]

Organska hrana u Srbiji proizvodi se na 0,4 posto obradivih površina. Mogućnosti su mnogo veće, a podaci pokazuju da je od 2012. površina za tu namjenu udvostručena. Upravo zbog toga, tokom decembra, proizvođači, uz pomoć Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, organiziraju javnu kampanju „Mjesec organske hrane“ kako bi ukazali na nedovoljno razvijene kapacitete za takvu proizvodnju u Srbiji.