Negodovanja na konferenciji UN-a, Poljska dodatno ulaže u ugalj

Poljske ambicije za dodatno ulaganje u industriju zasnovanu na ugljenu uzrokovale su negodovanje na UN-ovoj Konferenciji o klimatskim promjenama, koja se održava od 2. do 14. decembra u Katovicama na jugu te zemlje. Riječ je o najvažnijoj UN-ovoj konferenciji nakon Pariškog sporazuma 2015. godine.

Poljske ambicije za dodatno ulaganje u industriju zasnovanu na ugljenu uzrokovale su negodovanje na UN-ovoj Konferenciji o klimatskim promjenama, koja se održava od 2. do 14. decembra u Katovicama na jugu te zemlje. Riječ je o najvažnijoj UN-ovoj konferenciji nakon Pariškog sporazuma 2015. godine.