Na Mediteranu više nema brodova za spašavanje migranata

Posljednji brod u operaciji spašavanja migranata na Mediteranu završava misiju. “Ljekari bez granica” kažu da je prljava kampanja vlada evropskih zemalja doprinijela tome da brod “Aquarius” u septembru izgubi registraciju. 

Posljednji brod u operaciji spašavanja migranata na Mediteranu završava misiju. “Ljekari bez granica” kažu da je prljava kampanja vlada evropskih zemalja doprinijela tome da brod “Aquarius” u septembru izgubi registraciju.