U Hrvatskoj loša provedba e-naručivanja

Informatički sistem e-naručivanje u hrvatske bolnice uveden je prije pet godina. Tim projektom Ministarstva zdravstva i Zavoda za zdravstveno osiguranje, trebale su se smanjiti liste čekanja i uvesti transparentnost pri naručivanju pregleda. Međutim, najveći dio narudžbi i dalje se obavlja za bolničkim šalterima.

Informatički sistem e-naručivanje u hrvatske bolnice uveden je prije pet godina. Tim projektom Ministarstva zdravstva i Zavoda za zdravstveno osiguranje, trebale su se smanjiti liste čekanja i uvesti transparentnost pri naručivanju pregleda. Međutim, najveći dio narudžbi i dalje se obavlja za bolničkim šalterima.